Představujeme
úspěšné příběhy Tichého města

Pražské Čakovice sází v údržbě zelených ploch na robotizaci.

Po vzoru středočeských Poděbrad, Znojma či Františkových Lázní nyní myšlenku Tichého města naplňují také v pražských Čakovicích. Čakovice jsou první městskou částí, která se chce stát „Tichým městem“. Potřeba vytvořit příjemné zázemí pro vlastní rezidenty v ekologickém a udržitelném duchu vedla zástupce samosprávné městské části Praha Čakovice k pořízení moderní akumulátorové techniky, která od léta roku 2022 pečuje o zahradní a parkové plochy v okolí zdejšího zámku. Naše moderní bezemisní robotické sekačky Husqvarna Automower® zde šetří nejen provozní náklady, ale i kapacity pracovníků, kteří se o sekání trávníků dosud starali prostřednictvím konvenčních motorových sekaček.

„Jako městská část se snažíme smýšlet velice ekologicky a využívat potenciálu velkých ploch zeleně, které udržujeme pro volnočasové aktivity našich občanů. Robotické sekačky nám pomáhají tuto cestu naplňovat,“ říká místostarosta MČ Čakovice Alexander Lochman a dodává: „Nemůžeme nezmínit fakt, že kvalita trávníků se pravidelným sečením, které robotické sekačky Automower zabezpečují každodenně, výrazně zlepšila a další předností je i úspora lidské síly, kterou můžeme využít v jiné lokalitě.“

Využívání robotické techniky pro údržbu městské zeleně je udržitelné nejen z hlediska emisí, ale i bezpečnosti. Robotické sekačky pracují v Čakovicích pod neustálým dohledem. Jsou kontrolovány pomocí integrovaného bezpečnostního systému, který pomocí technologie GPS chrání sekačky i před případnou krádeží.

Akumulátorová zahradní technika Husqvarna se stala tichým společníkem klientů Domova sv. Josefa

Domov sv. Josefa v Žirči u Dvora Králové nad Labem je jediné lůžkové zařízení v Česku, které komplexně pečuje o nemocné s roztroušenou sklerózou. Tiché a vlídné prostředí je důležitou součástí jejich léčebné terapie. Rozhodli jsme se domovu věnovat akumulátorovou techniku v čele s robotickou sekačkou Husqvarna Automower®. Věříme, že náš dar bude ve zdejším rozlehlém areálu, kde se klienti pohybují a odpočívají, přínosem v péči o zeleň a pomůže zachovat klidnou atmosféru.

Spolupráce s Domovem sv. Josefa je praktickou ukázkou toho, jak významný přínos může moderní bezemisní akumulátorová technika mít pro každodenní život.

Poděbrady chtějí být díky robotickým sekačkám Husqvarna Automower tichým a zdravým městem

Město Poděbrady spustilo v červnu roku 2021 projekt „Tiché a zdravé město“, kterým chce změnit dosavadní praxi údržby travnatých ploch v Centrálním lázeňském parku a stát se tak jedním z prvních míst v Česku, kde k péči o městskou zeleň přistupují s ohledem na udržitelnost, šetrnost k přírodě i zvýšení komfortu zdejších obyvatel i návštěvníků. O část poděbradského centrálního lázeňského parku se stará celkem 7 robotických sekaček Husqvarna Automower®.

„Poděbrady jsou členem Národní sítě Zdravých měst a právě zdraví, kvalita života a kvalitní údržba parků je jedním z významných ukazatelů města o udržitelný rozvoj. Náš projekt Tiché a zdravé město chce přispět ke zlepšení podmínek pro spokojený život našich občanů,“ uvádí 1. místostarosta Poděbrad Mgr. Roman Schulz a dodává: „Pevně věřím, že se tento moderní přístup k údržbě travnatých ploch osvědčí a že se přiblížíme světovým trendům v péči o veřejná prostranství a městskou zeleň.“

Cílem do budoucna je tento ekologický a energeticky úspornější systém postupně zavést do celého centrálního lázeňského parku a potažmo do dalších oblastí města Poděbrady.

Chci poradit